Event

Chia sẻ bài viết

Tổ chức Event là sự kiện được lên kế hoạch xây dựng và triển khai giúp thu hút nhiều người tham gia và biết đến theo mục đích của người muốn tổ chức sự kiện.

Các hình thức Event được chia thành các nhóm bao gồm:

Event trong doanh nghiệp: Hội nghị, hội thảo, cuộc họp cổ đông, lễ khai trương…

Event của khách hàng: họp báo, lễ tri ân, các chương trình ca nhạc, giới thiệu sản phẩm

Event phi lợi nhuận : hoạt động từ thiện, quyên góp tiền, lễ hội…