Travel

Chia sẻ bài viết

Du lịch có thể được phân thành các loại khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Du lịch trong nước và quốc tế là hai loại có sự khác biệt chính là loại khách du lịch. Du lịch trong nước liên quan đến cư dân của một nước đi du lịch trong nước đó trong khi du lịch quốc tế bao gồm khách du lịch đang đi đến các quốc gia khác nhau